Köyün Tarihi

Yazdır
Kategori: Bulgurlu Hakkında
Yayınlanma: Cuma, 05 Ekim 2012 Mustafa GÜRBÜZ tarafından yazıldı.

BULGURLU NUN TARİHİ


       Bilindiği üzere Türkler Anadolu’ya 1071 Malazgirt Savaşıyla gelmişlerdir. Bu tarihten önce köyümüzde Rumlar bugünkü Kümbet , Kölederesi , Hamam yeri ve öz gibi yerlerde yaşamışlardır. Köle deresi esir alım satımının yapıldığı bir merkez olarak kullanılmıştır. Uzun süre Türkler ve Rumlar aynı bölgede yaşamışlardır.Anadolu beylikleri , Büyük Selçuklular ve Osmanlılar döneminde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.Köyün ilk yerleşkesi Hamamyeri bölgesidir. Bu tarihten sonra köyümüzün olduğu yere kuzey bölgesinden ( Amasya , Tokat ) gelen konar göçerler yerleşmişlerdir .Bu göçmenler muhtemelen Kafkaslardan gelmişlerdir. Köyümüze ilk yerleşen aile Kabutoğulları adıyla bilinen bugünkü Ayanlar sülalesidir.

           Köyümüzle ilgili en eski tarihi belgeye maalesef yıkılarak köyümüze en büyük kötülüğün yapıldığı, tarihin yok edildiği eski camiden kalan bir taş üzerindeki kitabede rastlıyoruz. Farsça yazılmış bu kitabe 1402 Akara savaşından sonra tahta geçen Çelebi Mehmet dönemine aittir. Bilindiği üzere Sivası yakıp yıkan Timurla savaşmak için Yıldırım Beyazıt bu bölgeye kadar gelmiş , sevaşmaktan vazgeçerek Ankaraya dönmüştür. Osmanlının yıkılma sarsıntısına sebep oln savaş Ankara yakınlarında olmuştur.

           Kabut köyümüzün kullanılan ilk ismidir. Ne zamandan beri kullanıldığı konusunda sağlıklı bir bilgi mevcut değildir. Genel olarak halk arasında ve çevre yerleşim merkezlerinde köyün bu ismi kullanılmaktadır.

Kabut kelime olarak askeri elbise anlamına gelmektedir. Halk arasında anlatılan bir menkıbeye göre Kabutanlamını şöyle almıştır :

Günlerden bir gün gebe bir kadın vefat etmiş ve köy mezarlığına gömülür. Koyun sağmadan gelen köylü kadınlar mezarlıkta çocuk sesi duyarlar . İyice kulak verince bu sesin mezardan geldiğine kanaat getirirler. Bunun üzerine mezar açılarak çocuk çıkarılır ve bu çocuk akrabaları tarafından büyütülür. Bu şahıs halk arasında Kabir Oğlu olarak çağrılır. Bu kelime zamanla değişikliğe uğrayarak Kabut Oğlu şeklini almış ve daha sonra Kabut şeklinde köye ad olarak tarih sahnesinde yerini almıştır.

Köyümüzün ikinci isim olarak 1955 yılından beri resmi yerlerde Bulgurlu kullanılmaktadır. Bu kelimenin köye ad olarak kullanılmasıyla ilgili olarak şöyle bir hikaye anlatılmaktadır :

Bir gün Yozgat Valisi köyümüzü ziyaret eder. Köylüler de valiye bulgur Pilavı ikram ederler.Vali , büyükçe bir tabakla bulgur pilavını yedikten sonra tadı damağında kalır ve ikinci bir tabakla daha ister. Vali, bulgur pilavını yemekten duyduğu memnuniyet üzerine şu cümleyi zikreder :

Bundan sonra köyünüzün ismi Bulgurlu olsun. Böylece Bulgurlu ismi ikinci bir ad olarak köyümüzde kullanılmaya başlar.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 BulgurluKöyü - Köyün Tarihi. BULGURLU KÖYÜ
Joomla Templates by Wordpress themes free