Gelenekler

Yazdır
Kategori: Kültürümüz
Yayınlanma: Cuma, 05 Ekim 2012 Mustafa GÜRBÜZ tarafından yazıldı.

BULGURLUNUN ADET VE GELENEKLERİ

BULGURLUNUN CENAZE ADETLERİ

Ölen kişi için iki kez sala verilir . Birinci saladan sonra kimin öldüğü ve cenazenin ne zaman kaldırılacağı duyurulur . Cenazeyi yıkamaya başlarken ikinci sala verilir .

Cenazenin uzakta bulunan ve cenaze törenine katılmak isteyen akrabaları geldikten sonra cenaze biran önce defnedilmeye çalışılır . Cami yanında kılınan cenaze namazından sonracenaze defnedilir . Defin işleminden sonra cenaze yakınları dağılmazlar . İmam eşliğinde yapılan duadan sonra cenazenin sorulan soruları hatırlaması için telkinde bulunulur . Cenazeye katılanlar ise kendi yakınlarının mezarlarını tek tek ziyaret ederek dua okurlar . Mezarlık çıkışında bütün köylü tekrar toplanır, okunan birkaç duanın ardından imam tarafından helallik dilenir ve cenaze sahipleri saf tutarak yapılan taziyeleri kabul ederler .

Cenaze sahiplerinin onca üzüntü ve kargaşada yemek yapmaları , çevreden gelen misafirleri ağırlamaları mümkün olmadığından köyde oturan kadınlar evlerinde yaptıkları yemekleri cenaze evine getirirler ve baş sağlığı dilerler . Aynı gün köy erkekleri de cenaz evini ziyarat ederek okunan duaların ardından baş sağlığı dilerler .

Çoğunlukla cenaze kalktıktan bir hafta sonra , eş , dost ve yakın akraba dağılmadan Cuma namazında mevlüt okutulur ve köyün erkeklerine cenaze evinde yemek yedirilir . Eskiden evde pişirilen yemekler yedirilirken , bugün genellikle pide ve yanında mevsime göre karpuz , ayran , helva ve üzüm yedirilir .

Ayrıca ölümden sonraki 52 . gece ölünün ruhu için Kuran-ı Kerim ve mevlüt okutulur .

BULGURLUDA HACI KARŞILAMA VE HACI UĞURLAMA GELENEĞİ


Yöremizde genellikle askere ve hacca gidenlere uğurlama ve karşılama yapılır.

Askere gidecek olan gençler, akraba, eş, dost, ve komşularını ziyaret ederler. Ellerini öptükleri büyüklerinden el öpme parası alırlar. Askere gidecek olan gencin evi akraba, eş, dost, ve komşuları tarafından ziyaret edilerek çeşitli hediye ve armağanlar verilir. Askere gidecek olan gençler arkadaşlarına yemek ziyafetleri verir, ve bu yemek verme işi askere gidecek gençler arasında sıra ile uygulanır. Asker dönüşü asker ailesinin evi ziyaret edilir ve yeni hayatında başarı sağlık ve mutluluk temennilerinde bulunulur.

Hacca gidecek olanlar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra eş, dost, akraba ve komşularını tek tek ziyaret ederek helalleşir. Hacca gidecek olanın evi ziyaret edilir ve çeşitli hediyeler getirilir. Son veda günü yörenin bütün hacı adayları toplanır dua ve ilahiler eşliğinde uğurlanır.
Hac dönüşü hacının evi ziyaret edilir ve sunulan zemzem suyu ve hurmalar yenilir ve içilir. Hacı tarafından gelen misafirlere çeşitli hediyeler verilir.

BULGURLUDA ASKER UĞURLAMA GELENEĞİ

Askerlik yapmak büyük bir şereftir. Askerliğini yapmayana Bulgurluda kız verilmez.
Askerliği gelen delikanlılar bulundukları illerden Bulgurluya gelirler. Her bir asker akrabaları tarafından yemeğe davet edilir.Bu arada davet edilen genç de arkadaşlarıyla birlikte davete icabet eder. Böylece bütün köy dolaşılmış olur. Gençler kendi aralarında günlerce ziyafet vererek değişik oyunlar eşliğinde eğlenirler.

Uğurlama töreninin yapılacağı bir gün öncesinde komşuları asker evine giderler. Sohbet ederler, asker adayına öğütlerde bulunurlar. Sabahleyin arabaya bineceği zaman, yine komşuları, anne ve babası askere uğurlarlar. Bu anda herkesin gözü yaşarır.Yakın akrabaları askere gidecek delikanlıların cebine para koyarlar.

BULGURLUDA DOĞUM ADETLERİ

Anne, doğumu yaptıktan sonra bir hafta kadar yatağında yatar.Bu sırada doğum yapan kadına özel yemekler hazırlanır.İki-üç gün sonra çocuğun adı konulur.İsim konulurken çocuğun kulağına 3 defa ezan okunur. Çocuğa konulacak adın özellikle dini ve milli karakter taşımasına dikkat edilir. Bir hafta sonra çocuğun göbeği düşer.Yakınları ve komşuları gözün aydına gelirler, çocuğa altın takarlar veya elbise getirirler. Eğer çocuğun doktor olması isteniyorsa düşen göbek hastane bahçesine , öğretmen olması isteniyorsa okul bahçesine , dindar olması isteniyorsa cami bahçesine gömülür.BULGURLUDA SÜNNET OLMA ADETİ
Genellikle sünnetler yapılırken sünnet düğünü tertip edilir. Sünnet olacak çocuğun yatak ve yatak odası süslenir. Sünnet olacak çocuğa sünnet elbisesi giydirilir. Düğün günü mevlüt okutulur. Dualar yapılır. Davetli misafirlere yemek ve çeşitli ikramlarda bulunulur. Misafirler tarafından sünnet olan çocuğa çeşitli armağanlar verilir.

BULGURLUNUN DÜĞÜN ADETLERİ

Düğün Adetleri
Evlenme adetleri Yozgatta, ilçe ve köylerde genel olarak birbirine yakın özellikler taşımaktadır. Evlilikler genellikle görücü usulü yapılmaktadır.

Evlenme İsteğini Belirtme
Evlenme çağına gelen gençlerin eş seçiminde ailelere önemli görevler düşmektedir. Evlenmek isteyen damat adayı bu durumu annesine söyler. İstenecek kız aile tarafından bulunup, beğenildikten sonra damat adayı kız evine götürülür ve kız gösterilir. Eğer damat adayı kızı beğenirse kız evine haber gönderilip fikirleri sorulur, kızı istemeye gelecekleri haber verilir. Kız evi de kızlarının ve yakınlarının fikirlerini aldıktan sonra söz kesme (kahve içme) tarihi belirlenir.

 

Dünürlük ve Şerbet İçme
ÇYozgatta söz kesmenin diğer bir adı kahve içme veya şerbet içmedir. Her iki tarafta birinci derece yakın akrabalarına haber verir. Dünürcüler bir kez daha Allahın emri peygamberin kavli üzerine kızlarını oğullarına istemeye geldiklerini söylerler. Evetcevabı alındıktan sonra kahveler içilir, dua edilir. Oğlan ve kıza söz yüzükleri takılır. Nişan tarihi kararlaştırılır.

 

Nişan
Nişan çoğunlukla cumartesi veya pazar günü kız evinde yapılır. Akraba veya komşulara ağızdan veya davetiye ile haber verilir. Eskiden bu işi yaşlı kadınlar yapar ve bunlara okuyucudenirdi. Nişandan bir gün önce erkek evi, kız evine kuruyemiş, ve kızın nişanda giyeceği kıyafeti gönderir. Nişan günü kız evinde gelenlere yemek verilir. Gelenler kıza takı takarlar. Kaynana tarafından gelinin yüzüğü takılır. Nişanlılık süresinde bayram veya Hıdrellez günleri olursa hediyeler gönderilir.

 

Düğün
Nişan ile düğün arasındaki zaman erkek ve kız tarafının durumlarına göre değişir. Kız ve düğün için gerekli olan eşyaları almaya çarşıya çıkılır, buna pırtı görme denir.
Düğün başlamadan komşuların da yardımıyla iki taraf yemeklerini pişirirler. Düğünde damat en yakın iki arkadaşını sağdıçseçer. Sağdıç damatla ilgilenir. Düğünler cuma akşamı başlayıp pazar öğleden sonra biter . Ayrıca yine oğlan ve kız evleri kendilerine birer düğün kahyası seçerler. Kahya düğün boyunca gelen misafirler, davul ve zurnacının ihtiyaçlar, yemeklerin dağıtımıyla ilgilenir. Bunun dışında erkek evinde bir deyiğit başı seçilir. Yiğit başının görevi gençlerle ilgilenmek , davul- zurnayı organize etmektir.

 

Kına Gecesi
Cumartesi günü kız evinde herhangi bir saatte kına gecesi yapılır. Erkek tarafının kadınları ve kızları kız evine kınacı olarak giderler. Bunlar yanlarında kına, kuru yemiş ve kızın gelinliğini götürürler. Yine duruma göre kızın kınada giyeceği kıyafeti de erkek tarafı alıp götürebilir. Ayrıca davul ve zurna da kınacılarla gider. Gelen kınacılara yemek verilir. Kınacılar kızı giydirip süslerler, kızı ortaya getirip oturturlar, yüzüne allı bir yazma örterler, kına türküleri ve ilahi okurlar. Kızı ve orada bulunanları ağlatırlar. Bittikten sonra kızın avucuna para veya altın konup kınası yakılır. Orada bulunanlara da bu kınadan dağıtılır. Arkasından kuru yemiş ve limonata ikram edilir. Kız annesinin elini öper ve sarılıp ağlaşırlar.
Kına bittikten sonra davul ve zurnayla halay çekilir. Gelen kınacılar o gece kız evinde kalırlar ve bunlara gelinin yengeleri denir. Kızın en yakın arkadaşları da o gece kızın yanında kalırlar. O gece erkek tarafında da damada kına yakılır. Kınadan önce kız tarafı, oğlan evinedamat bohçası denilen içinde damadın düğünde giyeceği kıyafet, pijama, cüzdan, çorap, saat gibi şeylerin bulunduğu bohça gönderir.

 

Gelin Getirme
Pazar günü kız evinde vedalaşmalar olur. Kız gelinliğini giyip bekler. Erkek evinin büyük bir kısmı, kayınvalide hariç, gelini almaya gider. Bu sırada kız evinin kapıları kilitlenir. Düğünün kahyası gelip kapıyı tutanlara bir miktar para verir kapıyı açtırır. Gelinciler içeri girip, geline bakarlar. Gelinin ağabeyi veya erkek kardeşi kırmızı kuşağı dualar okuyarak, gelinin beline üç kez dolayıp takar. Gelin bir kolunda babası, diğer kolunda damat ile evden çıkar. Bu esnada kızın çeyizi de taşınmaktadır. Dualar okunup, gelin arabaya bindirilir. Gelin alayı dolaşarak erkek evine gelir. Oğlan evine gelindiğinde, kayınvalide gelinin önünde çömlek kırar; gelinin bütün kötü huyları böyle kırılsın diye, başından kuru yemiş, şeker, bozuk para atar;bereketli olsun, evine yağ gibi sıvansın diye kapının girişine yağ sürdürülür.


Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 BulgurluKöyü - Gelenekler. BULGURLU KÖYÜ
Joomla Templates by Wordpress themes free