Eğitim

Yazdır
Kategori: Bulgurlu Hakkında
Yayınlanma: Cuma, 05 Ekim 2012 Mustafa GÜRBÜZ tarafından yazıldı.

 

İLKOKUL MEZUNLARI

1950- 1951 MEZUNLARI
Bünyamin ÇALIŞKAN , Ali Osman GÜNDÜZ ,
Ahmet ÇAĞLAR , Ali ÖZDEMİR , Zekeriya KAYA , Yusuf ŞENSOY , Bahattin OĞUZ

1951-1952 YILI MEZUNLARI

Derviş DOĞANSOY , Osman DANAZ ,
Nurettin ATAK , İbrahim GÜNGÖR ,
Hurşit AKDAĞ ,

1952 -1953 YILI MEZUNLARI

Kadir GÖREN , Hüseyin ALP ,
Satılmış ÖZTEMİR , Ayşe KOÇAK
, Faik ŞAHİN , Hüseyin ESEREN ,
Hamit ÖNBAŞ , Bedri ÜÇSOY , Satılmış ÖZBEK


1953-1954 YILI MEZUNLARI

Mustafa BAYTOK , Zıya TATLI ,
Mevlüt ÖZKAN , Mehmet ÖZKAN ,
Mehmet ÖNER , Kadir ÖZBEK ,
Mehmet KAPLAN , Yunus GÜNDÜZ
, Salih GÜNGÖR , Abidin Taştan

1954-1955 YILI MEZUNLARI
Bedreddin ÖNAL , Emin ÖZKAN , Alaeddin AKDAĞ ,
Neziha ALTUNBAŞ , Dudu GÜÇLÜ , Mesture ÖZSOY ,
Adile ÖZSOY , Elmas UYAR

1955-1956 YILI MEZUNLARI

Fadik TATLI , Bahattin AKDAĞ
, Seyfeddin GÜNDÜZ , Abdullah ÖZ
, Ayşe ÖZKAN

1956-1957 YILI MEZUNLARI

Yusuf YOLDAŞ , Muzaffer TAŞTAN ,
Hasan TEMİR , Ahmet ÇETİNER , Ali GÜNGÖR , Mehmet ÖZTEMİR , Ali GENÇ , Ömer KÖSE ,
Gülkız ÖZSOY

1957-1958 YILI MEZUNLARI

Hakkı ÖNBAŞ , Nuri GÜNGÖR , Halim GÖREN , Ziyaeddin GÜNGÖR , Ahmet KURT ,
Hasan ESEREN , Muzaffer BALCI ,
H.Hüseyin GÖREN ,
Mustafa ÖNAL , Nevzat ÇAKIR
Hamdi GÜÇLÜ , Fevzi GÜNDÜZ

1958-1959 YILI MEZUNLARI

Zabit ÖZSOY , Emrullah ŞENSOY , Mehmet VURAL ,
Mahmut ŞENSOY , Şükrü ALTINBAŞ , İzzet GÜRBÜZ , Orhan KÖMÜRCÜ , Ziyettin ÖNAL

1959-1960 YILI MEZUNLARI

Muzaffer AKDAĞ , Ziyettin ŞAHİN , Abidin BAYTOK , Mustafa BAYAR , Ahmet TEMİZ ,
Mustafa ÖÇSOY , İsmail ÖZBEK , Hayrettin ÖNAL
, Süleyman GENÇ ,

1960-1961 YILI MEZUNLARI

Hatice AKIN , Faruk AKDAĞ , Celal TATLI ,
Seyfullah ÇAĞLAR , Muammer TAŞTAN , Veysel KOCAKOÇ , Rami KALIN , H.Ahmet ÖNAL

1961-1962 YILI MEZUNLARI

Hüseyin BALCI , Adalet KAYA , Mehmet SOLAK ,
Duran ARSLAN , Bahaddin KÖSE , Nazım TAŞTAN , Huriye TÜRKYILMAZ , Ahmet ALTINBAŞ , Hamdi ÖZSOY , Ahmet ÖNAL , Şerafettin ÖNAL

1962-1963 YILI MEZUNLARI

Bilal GÜNDÜZ , Osman ÜNKOÇ , Bilal TATLI ,
M.Ali ALPAYDIN , Nevzat ÜNKOÇ , Şaban ARSLAN , Hamza ERKOÇ , Osman ÖNTEK , Mehmet YAZGAN , Faruk TÜRKYILMAZ , İhsan ERBEK , Ahmet AYDINER , Hasan ÖZ , Bahri GÜNDÜZ , Mehmet ESEREN , Abdullah TEMİR , Mustafa ALPAYDIN

1963-1964 YILI MEZUNLARI

Vahit GÜR , Salih ŞEDİT , Hamza DOĞANSOY ,
Şerafettin DOĞANSOY , A. Baki KAYA
Faruk GÜRBÜZ , Emrullah KOCAKOÇ ,
H. Mehmet TÜRKYILMAZ , H. İbrahim GÜR , Ali KESER , Selahattin KAPLAN , Mehmet KALIN ,
Sami ÖZKAN

1964-1965 YILI MEZUNLARI

Ahmet YOLDAŞ , Ali Nadir SOYLU , Ahmet BELLİSOY
, Selahattin ŞENSOY , Halit ÇAKIR , H.Ahmet ŞENSOY , Celal KOÇAK , Rızvan ÖZDEMİR ,
Mustafa ÖZSOY , Celal KARABULUT , Büünyamin TEKE , H.Ahmet TÜRKÇÜ

1965-1966 YILI MEZUNLARI

Sami KALIN , Nurten ÖZKAN , Hasan BALCI ,
Nufer ÖZKAN , Davut DOĞANS OY , İhsan KOÇAK ,
Hanifi TÜRKBEN , H.Nuri AKOLUK , Şahin KAYA , Ali ÖNSOY , Şerafeddin KELEŞ , Şerafeddin TEMİR
, Şükrü ÇAĞLAR , Bilal ALPAYDIN , Feyzullah TATLI , Muammer AKDAĞ , Şükran KOÇAK ,
Hatice ESERER , A.İhsan KURT , İbrahim ÖZTEMİR
, Ahmet ÖZTEMİR

1966 1967 YILI MEZUNLARI

Celal ÖZKAN , Atike ÜÇSOY

1967-1968 YILI MEZUNLARI

Ali Murat SOYYURT , Ali TATLI ,
Hayrettin BELLİSOY , M.Şükrü ALTUNDAĞ , Hayreddin ALTUNDAĞ , Abdurrahim ÖNAL ,
Ahmet TATLI ,
Ali GÖREN , Bilal KOÇAK

1968-1969 YILI MEZUNLARI

Mahmut DOĞANSOY , Fevzi TÜRKYILMAZ ,
H.Osman ÖZSOY , Bekir ÖZKAN , Halil TURGUT , A.Rıza KURT , Hüseyin ESEREN , Mustafa ÖZBEK ,
H. Ahmet ÖNER , Osman GÜÇLÜ , Rahmi ÖNER ,
H.Mehmet ALTINDAĞ , Mahmut ÖNSOY , Sadık ÇAPUROĞLU , Şükrü BELLİSOY , Feyzullah KOCAKOÇ


1969-1970 YILI MEZUNLARI

Zıya GÜRBÜZ , Halil ÖZBEK , Yakup BALCI ,
Hamdi BATUR , Ahmet KOÇ , Emine TATLI ,
Sabire ALPAYDIN , Nufer ÖZTEMİR , Ali TÜRKBEN ,
Baki BİLGİÇLİ , Orhan
SOYYURT , Mehmet ÖZKAN , Ömer TEKE ,
Ziyaeddin ÇAKIR

1970-1971 YILI MEZUNLARI

Sebahaddin TATLI , Mehmet BALCI , Bahtiyar KOÇ
, Durak AYDINSOY , Vedat TATLI , İzzet ÖZTEMİR
, Mehmet BATUR , Durmuş ATAK , Nufel AKOLUK ,
Mehmet ÖZ , Bekir GÜNDÜZ , Zeki ÖNAL , Selahaddin ÖNSOY , Ali ÜÇSOY , Mehmet KÖSE ,
Murat ÖZKAN , Bekir TÜRKYILMAZ , Celal ŞENSOY ,
Kurtuluş YILMAZ

1971-1972 YILI MEZUNLARI
Cemal ALPAYDIN , Sami ÖÇSOY , Şahin BELLİSOY ,
Satılmış BALCI , Nihat TATLI , İsmail DOĞANSOY
, Osman ALTINDAĞ , Nail ÖÇSOY , Nadir GÜR ,
H.Mustafa ŞENSOY , Satılmış BALCI , Mehmet ÖÇSOY , Ayşe ÖZTEMİR , Mühübe KAYA , Turgut
ÖÇSOY
1972-1973 YILI MEZUNLARI

Muttalip ÖNER , Rahim ESERER , Abdi TÜRKER ,
Satılmış AKDAĞ , A.Rahim ÖÇSOY , Huriye
ÖZTEMİR , Azmi ÖZBEK , Hayrettin ÖZTEMİR ,
Bahaddin TEMİR , Ziyettin ŞENSOY ,

Yunus AKOLUK , H.Ahmet TÜRKYILMAZ ,
Memduh TAŞTAN ,Gürsel TATLI , Ömmer ÖNALAN ,

Fehmiye VURAL , Muhlis ÇOPUROĞLU ,
Zakir GÜÇLÜ , Mustafa TATLI , Bahri GÜNGÖR ,

Satılmış KOÇAK ,

1973-1974 YILI MEZUNLARI

Satılmış ŞENSOY , Miyase ÇOPUROĞLU ,
Fazıl ALTINDAĞ ,Ahmet ATAK , Vedat ŞENSOY ,
Zeliha AKDAĞ ,Mediha TATLI , Kadir GÜNDÜZ ,
Kadim BAYAR , Hazemi ARDIÇ , Nazzik ÖZKAN ,
Sami BATUR , Zekeriya GÜÇLÜ , Şengül ÇAKIR ,
Hamiyet KOÇAK , Satılmış ÖZOLUK ,
Sami ÖZTEMİR , Nadir DOĞANALP ,
Azmi GÜNGÖR , Gültekin ÜNKOÇ
, Hüseyin KOÇAK , Hatice BALCI , Semiha ALPAYDIN , Mühübe KAYA , Nuh ÇAKIR
Kemal ÖZ


1974-1975 YILI MEZUNLARI

Sabri KURT , Selahattin ÖZKAN , Kiraz ARIKAN ,
Ercan GÜR , Türkan KOCAKOÇ , Sabire ÖZBEK ,
Fatma VURAL , Bilal ÖÇSOY , Sami ŞENSOY ,
Arife GÜNGÖR , Murat DOĞANSOY , Nihat KALIN ,
Yunus TAŞTAN , Şevki BELLİSOY , Sadık ÖNSOY ,
Sündüz TÜRKBEN


1975-1976 YILI MEZUNLARI

Selçuk TATLI , Ünal GÜNGÖR , Yunus ÖNSOY ,
Selma SOYYURT , Ayşe ŞENSOY , Azmi KOÇAK ,
Feridun KOÇAK , Ahmet GÜNGÖR , Hatice ÖÇSOY ,

H.Ahmet ÇAKIR , Azmi BALCI , Muammer ÖNER ,
Zeynel Abidin GÖREN , Hatice GÜRBÜZ , Hayrettin
ATAK , Nebi ESERER , Nurhan BELE , Ahmet ÖZKAN
, Nurdagül AKDAĞ , Sündüz TEKE , Ali ÖZOLUK ,
Naci TÜRKYILMAZ , Mustafa TÜRKBEN ,
Hüseyin GÜNDÜZ

1976-1977 YILI MEZUNLARI

Ünsal TATLI , Sadettin KAPLAN , Şakir ALTINBAŞ
, Resul AYDINSOY , Sabri GÜNDÜZ , Zühtü KOÇAK
, Meryem ÖNER , Mahire ÖZTEMİR , Ayşe BAYAR ,
Döndü BAYAR , Nuriye GÜNGÖR , Erol ÖÇSOY ,
Hatice ÖÇSOY , Rahime GÜRAN , Bedriye ALPAYDIN
, Münevver KOCAKOÇ , Hacer ÖÇSOY , Şükran BALCI
, Bilal KURT

1977-1978 YILI MEZUNLARI

Erdal ÖZTEMİR , Resmiye ALTINSOY ,
Hatice ÖNER , Cemile TÜRKYILMAZ ,
Mustafa ÖZSOY , Sefer ÖZTEMİR ,
Mustafa TAŞTAN , Güllü BELLİSOY ,
Yılmaz ÖZKAN , Zıya GÜRBÜZ , Orhan ÇAKIR ,
Nuriye GÜNDÜZ , Erol ÖZTEMİR, Hülya ÖNAL ,
Ünal TURGUT , Nurhayat TATLI ,
Hüseyin AKDAĞ


1978-1979 YILI MEZUNLARI

H.Ahmet BALCI , Mahmut TEKE , Murat KALIN ,
Erkan TÜRKYILMAZ , Perihan KÖSE , Hasan TATLI ,
Şerife ÖNER , İbrahim ÖZOLUK ,
Songül DOĞANSOY , Hamit GÜNGÖR , Ünal ÖNER ,

Satılmış TÜRKBEN , Mehmet ÖZBEK ,
Doğan KAYA , Emine ÖZKAN , Sebahat ŞENSOY ,

Gülemmer ERSOY

1980-1981 YILI MEZUNLARI

Bilal GÜRBÜZ ,Gülşen BALCI , Orhan BALCI ,
Yunus DOĞANSOY , Mahir KOÇAK , Huriye GÜNDÜZ , Nadir GÜNDÜZ , Faruk ÇAKIR , Firdevs TATLI , Muhittin ÖZSOY , Turan KÖSE , Satılmış ALPAYDIN
, Nazire ÖZSOY , Erdoğan TAŞTAN ,
Ali AYDINSOY , Hatice ÖZBedreddin AKDAĞ , Osman GÜNGÖR , Kiraz ATAK , Ülkü ÖZSOY ,
Nurcan GÜNGÖR , Makbule BAYAR , Hatice ÖZTEMİR
, H.Hüseyin DURGUT , Erdoğan KOÇAK ,
Hatice ÖZSOY , Halime TEKE

1981-1982 YILI MEZUNLARI

Hayati GÜRBÜZ , Hayati ÖZKAN ,Sunay AKDAĞ ,
Fatma GÜNGÖR , Yeter ORAL , Fikriye ÖZTEMİR ,
Saffet TÜRKYILMAZ , Hatice KALIN ,
Şükriye BAYAR , Lütfiye GÜNGÖR ,
Ferhat TATLI , Sedat ŞENSOY , Cemal TÜRKBEN ,
Sedat ÖZ , Satılmış BALDEMİR , Zeynep BALCI ,
Erhan GÜNDÜZ , Güllü GÜNDÜZ , Nazife ÖZDEMİR,


1982-1983 YILI MEZUNLARI

Firdevs ORAL , Beyhan BAYTOK , Bedriye ALPAYDIN
, Ali ALPAYDIN , Kiraz BAYAR , Birsel ÖÇSOY
, Hamide GÜNGÖR , Kamer ÖÇSOY ,
Zeliha ÇAĞLAR , Tuba KAPLAN , Ülfet GÜNGÖR ,
Ayşegül ŞENSOY , Saniye TATLI , Necmettin ÖNSOY
, Hidayet TÜRKBEN , Sedat GÜR , Ömer ÖZSOY ,
Naci ÖZSOY

1983-1984 YILI MEZUNLARI

Nurettin GÜRBÜZ , Ünal TATLI , Sündüz DOĞANSOY
,Birsel GÜREL , Erkan KARABULUT , Nurcan TAŞTAN , Neziha BELLİSOY , Songül KOCAKOÇ ,
Ahmet ÖNAL , Mehmet ÖNAL , Erhan BALCI ,
Esma ÖZTEMİR , Yunus ÖÇSOY , H.Ahmet ORAL , Bilal BALCI , Satılmış DOĞANALP , Ayşe KOÇAK ,
Satı ÖÇSOY , Mühibe BALCI , Hacer BAYAR ,
Satı KOCAKOÇ , Neriman TATLI , Arife ÜNKOÇ , Zübeyde BELLİSOY , Nurgül TATLI ,
Nezaket DOĞANALP , Davut YAZGAN , Satı GÜNGÖR ,
Nurcan ÇAKIR , Selma TATLI , Ayşe ÇAĞLAR ,

1984-1985 YILI MEZUNLARI

Serdar KALIN , Ali KARABULUT , Nuri ÇAĞLAR ,
Fatih ÖZTEMİR , Şenol ÖZTEMİR , Sedat ÖZTEMİR
, Huriye ÖZTEMİR , Memduh BALCI , Birsen BALCI
, Cemil GÜNGÖR , Osman KÖSE , Burhan KÖSE ,
Sadi TAŞTAN , Servet GÜÇLÜ , Yunus GÜNDÜZ ,
Fahreddin ÖÇSOY , Şükrü BALCI ,
Satılmış TÜRKBEN , Ali ERDEMLİ , Gülcihan BELLİSOY , Fatih AYDIN , Dursun ÖÇSOY ,
Vedat KALIN , Kiraz TAŞTAN , Servet GÜNGÖR


1985-1986 YILI MEZUNLARI

Mustafa GÜRBÜZ , Adil GÜRBÜZ , Kasım BAYAR ,
Sedat ÖZOLUK , Erdoğan TATLI , Songül ORAL ,
Akif ÖNAL , Kamil ORAL , Songül DOĞANALP ,
Songül ALPAYDIN , Arslan TATLI , Yunus TATLI ,
Nabi ŞAHİN , Memduh KELEŞ , İlknur AKDAĞ ,
Osman TÜRKYILMAZ , Gülhan KOÇAK , Emine TÜRKBEN
, Fevzi TÜRKBEN , Döndü BALCI ,
Belgizar ÖZOLUK , Servet TÜRKYILMAZ ,
Hayati ALPAYDIN , İlhan KARABULUT ,
Tülay BELLİSOY , Erdal KAPLAN , Dürdane ÖZBEK ,
Nuh ÖÇSOY , Döndü TATLI , Göksel GÜNGÖR


1986-1987 YILI MEZUNLARI

Nurten TATLI , Vedat GÜR , Fadime ARDIÇ ,
Harun ŞENSOY , Hurşit YAZGAN , Erol TÜRKYILMAZ
, Nejla GÜNGÖR , Songül ÖÇSOY , Badegül ŞENSOY
, Zuhal ŞENSOY , Gülhan KARABULUT ,
Halit ÖZTEMİR ,Şükrü ÖZ , Ferhat BAYAR ,
Tülay TATLI

1987-1988 YILI MEZUNLARI

Rahim GÜRBÜZ , Duran BAYAR , Meral KELEŞ ,
Gülhanım BALCI ,Dilek VURAL , Ömer GÜR ,
Erkan ÖZ, Durşen ÖZSQY, Faik TATLI
,Birgül İŞBİLİR , Kaymak ÖNAL , Selma KOCAKOÇ
, Selami ŞAHİN , Tülay GÜNGÖR , Adem KOÇAK ,
Enver KOCAKOÇ , Selma GÜNGÖR , Davut ÖÇSOY ,
Osman ÖZTEMİR , Cevriye TATLI


1988-1989 YILI MEZUNLARI

Feridun ŞAHİNGÖZ , Hanife KAYA ,
Satılmış TAŞTAN , Doğan KAPLAN , Sevgi AK
DAĞ , Hüseyin ORAL , Mehmet KURT , Ayşe KALIN
, Selim ÖNAL, İlhan ERDEMLİ
Yasemin ÖNAL , Satı BAYTOK , Uğur KOCAKOÇ ,
Nagehan ÖZTEMİR , Hamit ŞENSOY , Şaziye ÖZSOY
, Tagı BELLİSOY , Derya ÖNAL , Tülay ÖZOLUK ,
Satı ÖZSOY , Nermin TATLI , Satı BALDEMİR ,
Serpil ARSLAN , Seğcan GÜNDÜZ

1989-1990 YILI MEZUNLARI

Güler ERDEMLİ , Memduh GÜRBÜZ , Serdar KAPLAN
, Döndü GÜNGÖR , Sibel GÜNGÖR , Nimet TATLI ,
Osmans AKDAĞ , Duran GÜRBÜZ , Mehmet ŞENSOY ,
Berat TATLI , Yılmaz BALDEMİR , Zümrüt ESERER
, Sevda BELLİSOY , Erdem KARABULUT ,
Gülay GÜNGÖR , Gülseren ÖZ , Fatih ÖÇSOY ,
Hayati ŞAHİN , Satılmış ÖZTEMİR , Salih BALCI ,
Mehmet ÖZSOY , Lütfiye BELLİSOY ,
Hikmet GÜNDÜZ , Havva TÜRKBEN , Emine KARABULUT
, Sıddıka ESERER , Güllü TATLI , Adem ÖÇSOY
,Ercan YAZGAN

1990-1991 YILI MEZUNLARI

Özgül BAYTOK , Rukiye ÖZTEMİR , Mehmet TATLI
, Güldane BATUR , Veysel KAYA , Halime GÜRBÜZ ,
Alper KELEŞ , Sebine TÜRKYILMAZ ,
Hüseyin ÖZTEMİR , Durak ÖNALAN , Sevda AKDAĞ
, Adem ALPAYDIN , Aydın KOÇAK , Erdem AKDAĞ ,
Satı TATLI , Ayten ÇAĞLAR , Hatun KÖSE ,
Murat GÜR , Zübeyde BELLİSOY , Erhan TÜRKYILMAZ


1991-1992 YILI MEZUNLARI

Kiraz KARABULUT , Eşref TÜRKYILMAZ ,
Salih ÖZOLUK , Emine ORAL , Memnune ÖZTEMİR ,
Ahmet GÜNDÜZ , Sahure TATLI , Emre TÜRKYILMAZ
, Gülay TAŞTAN , Ahmet GÜNGÖR , Zekiye ÖÇSOY ,
Yahya TATLI , Sema ŞENSOY , Sema BALCI ,
Önder ÖZSOY , Erdem ÖZTEMİR , Sadi KAPLAN ,
Yunus ESERER , Aysun KALIN , Adem ÖNAL ,
Derya BELLİSOY , Saffet GÜRBÜZ , Nurgül İŞBİLİR
, Nuran TEKE


1992-1993 YILI MEZUNLARI

Harun GÜRBÜZ , Akif ÖNAL , Metin YAZGAN ,
Hakan GÜRBÜZ , Salim ÖZTEMİR , Zekiye GÜRBÜZ
, Kadriye TATLI , A.Vahap Gazi AKDAĞ ,
Serkan BELLİSOY , Hasan GÜNDÜZ , Yasemin TEMİR
, Nurani ŞAHİN , Mevlüde ŞAHİN , Meryem ÖNALAN
, Hazemi GÜNGÖR , Rukiye TEKE , Ahmet TATLI ,
Adem AKDAĞ , Ayşe TATLI , Hanife KELEŞ ,
Sadi BALCI

1993-1994 YILI MEZUNLARI

Emre TALI , Selim ÖZTEMİR , Yücel ÖÇSOY ,
Mehtap AKDAĞ , Gönül ÖZTEMİR , Nursel ÖZBEK ,
Sema ÖZSOY , Habibe KAYA , Hamdi ÖZTEMİR ,
Yasin TEMİR , Ekrem ÖZTEMİR , Ayhan TATLI ,
Selma ÖZTEMİR , Rukiye ÖÇSOY , Kadriye TATLI
, Abbas TATLI , Eyüp TATLI , Asuman ÖNAL ,
Ayfer ÇAĞLAR , Aliye KÖSE , Nazik KARABULUT ,
Neziha GÜNGÖR , Zeliha ÖZOLUK , Nevin ÖZSOY

1994-1995 YILI MEZUNLARI

Hatice BELLİSOY , Mehmet TEKE , Zeynep GÜRBÜZ
, Emine YAZGAN , İlyas KOÇAK , Murat ERDEMLİ
, Adnan AKDAĞ , Mustafa TATLI ,
Gülhan TÜRKYILMAZ , Dilek ÖZTEMİR ,
Fatma ŞENSOY , Hamza TAŞTAN , Nagehan ÖNALAN ,
Yasemin ŞAHİN , Emine ALPAYDIN , Ayten BAYAR
, Kiraz ÖZTEMİR , Yusuf BAYTOK , Eren KAYA ,
Saim ÖZTEMİR , Abdullah ÖZBEK , İbrahim TATLI
, Selami ÖNAL

1995-1996 YILI MEZUNLARI

Rukiye GÜRBÜZ , Ayşe BALDEMİR , Nagehan TATLI
, Erdem TÜRKYILMAZ , Yahya BELLİSOY , Mine KAYA
, Döndü KAYA , Suzan AKDAĞ , Hamide AKDAĞ ,
Derya ŞAHİN , Şahin GÜRBÜZ , Ayşe BALCI ,
İlyas YAZGAN , Adem ŞENSOY , Ferhat ÖZOLUK ,
Ahmet ÖZSOY , Latif ÖZSOY

1996-1997 YILI MEZUNLARI

Hasan ÇAĞLAR , Mücella TEMİR , Hasan ÖÇSOY ,
Emine KÖSE , Hamide GÜNDÜZ , Habibe ESERER ,
Zehra BALCI , Talip YAZGAN , Ferhat ÖZOLUK ,
Gamze SOYYURT , Şaziye TÜRKBEN , Kenan ÖNAL
, Nurten TÜRKBEN , Sedat TATLI , Adil ÖZOLUK
, Rukiye ŞAHİNGÖZ , Hatice ÖNALAN , Songül
BELLİSOY , Ali TATLI , Rıza SOYYURT ,
Nuran GÜNGÖR , Demet ÖZSOY , Melek ÖZTEMİR ,
Hüseyin TATLI , Zeynep TÜRKBEN

                     

BULGURLUDA ÖĞRETMENLİK YAPANLAR

ADI SOYADI GÖREV YILI MEMLEKETİ
ARİF GÜNDÜZ 1940-45
ŞAKİR OĞUZ 1948 YUKARI ÇULHALI
AHMET ÇALIŞKAN 1948 KARADİKMEN
SEYYİT EROL 1949-53
İZZET KÖMÜRCÜ 1954 AKDAĞMADENİ
HACI AKTAŞ 1956-58 MELİKLİ
NECATİ ÖZEN 1956-58 AKDAĞMADENİ
FARUK BÜTÜN 1960 AKDAĞMADENİ
AZİZ AKIN 1960 GÜLLÜK
NURHAN ÜNAL 1962 KONYA
MEVLÜT ÖZKAN 1964 BULGURLU
ALİ KARA 1965 KAYSERİ
MUSTAFA ERBAŞ 1966 DOĞANŞEHİR
YURDAGL SOYLU 1966 AKDAĞMADENİ
ŞAKİR TAŞBAŞ 1967 DENİZLİ
YAHYA YAHŞİ 1967 BOĞAZKÖY
ATANER YAŞIN 1968 IĞDIR
AHMET ÖZEL 1968 AKHİSAR
MUHSİN KOFİL 1969 HOPA
HASAN YILMAZ 1969 AKDAĞMADENİ
KUDRET SAVAŞAN 1971 EDİRNE
MAHMUT KAPLAN 1972 AKDAĞMADENİ
HAMZA GÖÇ 1975 AKDAĞMADENİ
DAVUT ELMALI 1976 DAVUTLU
MEHMET ELMALI 1978 AKDAĞMADENİ
SEVİM TURAY 1979 MALATYA
SEMİHA ÖZEL 1979 SAMSUN - LADİK
MUAMMR AKBULUT 1979 ÇAYIRALAN
BURHAN ÇELEBİ 1980 DÜZCE
SEVGİ AVCI 1979 TEKİRDAĞ
H.İBRAHM YAY 1979 KÜTAHYA
NECİP BERTAN 1984 ÇANAKKALE
FARİS EŞİYOK 1984 ERZURUM
YENER ARSLAN 1984-92 KARS - KAĞIZMAN
MEHMET ALIŞ 1986 MUŞ - MALAZGİRT
YILMAZ ALTAŞ 1987 AKDAĞMADENİ
BİROL KÖSE 1987 KAYSERİ - KONAKLI
ÖNDER AYAZ 1989 AKDAĞMADENİ
MUHTERM DİKER 1990 BURSA
SEVİNÇ DİKMEN 1990 İZMİR
MUAMMR DİKER 1991 ADANA CEYHAN
MUSTAFA BALTACI 1992 MALATYA
YALÇIN ÖNSOY 1993 AKDAĞMADENİ
SİBEL Elmas Kocky 1994 YOZGAT
ARİF Gökay Erdm 1994 ISPARTA
ÖMER AVCI 1994 BURSA
SAİM İLERİSOY 1994 AKDAĞMADENİ
BEHZAT KOÇ 1995 MALATYA
AYHAN ÇALIKUŞU 1996 BİTLİS-MUTKİ
MEHMET TUNCER 1997 YOZGAT
CÜNEYT NOTÇUOĞL 1998 YOZGAT
YELİZ ARSLAN 2000 ÇİÇEKDAĞ
MAHİR KOÇAK 2000 BULGURLU
CUMA DAŞDELEN 2000 KAHRAMANMARAŞ
SEMİH KORRKMZ 2000 BOLU - DÜZCE
FAİK ER 2000 AKDAĞMADENİ
İSMAİL KURTOĞLU 2001 ÇEKEREK
SEBİHA YENEN 2002 MANİSA - AKSEKİ
AHMET ÖZEL 2002 KAYSERİ
RAMAZAN KÖYLÜ 2001 KIRŞEHİR - KAMAN
ERSAN SARIASLAN 2002 NEVŞEHİR - KOZAKLI
YELİZ AKÇA 2002 KIRŞEHİR
MENEKŞE ÇEKEN 2002 MERSİN
ÖZGÜR SEMERCİ 2003 DENİZLİ

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI


ADI -SOYADI MEZUNOL.OK
Merve Hilal Güren Uzman Doktor Göztepe Hastanesi
SİBEL GÜREN GAZİ ÜNİV.TIP FAK .
Mustafa GÜRBÜZ SelçukÜniversitesi Edebiyat Öğr.
H.Ahmet ORAL 19 Mayıs Ün. Sınıf Öğretmenliği
Harun GÜRBÜZ Gazi Ün. Sınıf Öğretmenliği
Salim ÖZSOY İstanbul Ün.Elektronik Müh.
Ömer GÜÇLÜ İstanbul Ün. İktisat Fakültesi
Ertuğrul ÜNKOÇ Tıp Fakültesi
Muzaffer AKDAĞ Sınıf Öğretmeni
Erhan ÖZKAN Sınıf Öğretmeni
Oğuz KALIN Erciyes Ün.Fizik Öğr.
Feridun ÖZSOY Sınıf Öğretmeni
HayatiGÜRBÜZ Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Mahir KOÇAK 100.Yıl Ün.Sınıf Öğretmenliği
Yakup TEKE Ankara Üniversitesi Maliye
Yunus TATLI İstanbul Ün. Hukuk Fak.
Hakime GÜRBÜZ Viyana Ün.İlahiyat Fak.
İsmail ÜNKOÇ Uluslar arası İlişkiler
Mevlüt ÖZKAN Sınıf Öğretmeni
İbrahim ÖNAL Cumhuriyet Üniv. Kimya Öğr.
Emre ÖNAL Selçuk Üniv.İlahiyat Fak.
H.Ahmet ÖNAL İlahiyat Fakültesi
MUSTAFA TAŞTAN YILDIZ TEK.ÜNİV. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MEHMET ÖÇSOY KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. SINIF ÖĞR.
HAMİDE GÜNDÜZ ONDOKUZMAYIS ÜNİV. MATEMATİK
EMRE KAYA ATATÜRK ÜNİV. EDEBİYAT ÖĞR.
SERVET ÖZTEMİR BALIKESİR ASTSUBAYLIK OKULU
SEDAT TATLI CUMHURİYET ÜNİV. MADEN MÜH.
AYŞE KAYA ERCİYES ÜNİV. HEMŞİRELİK OKULU
RAFET ÖÇSOY AFYON KOCATEPE OTONOM ÖĞR.
HİLAL KALIN SELÇUK ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
NİHAL KALIN CUMHURİYET ÜNİV. SINIF ÖĞR.
SEMRA ŞENSOY GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. SOSYALBİLGİLER ÖĞR.
KENAN ÖZ ZONGULDAK KARAELMAS ELEKTRİK ÖĞR.
NURDAN GÖREN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
BAHRİ YOLDAŞ KUZEY KIBRIS İŞLETME
UĞUR ÖZKAN CUMHURİYEK ÜNİV. MUHASEBE
Bülent ÖNAL Yakındoğu Üniv. Turizm ve Otelcilik

LİSE MEZUNLARI


ADI -SOYADI MEZUN OL.OK
Selami ÖÇSOY A.Madeni İ.H.L.
Emre TATLI A.Madeni İ.H.L.
Sabri GÜNDÜZ A.Madeni İ.H.L.
Nadir GÜNDÜZ A.Madeni İ.H.L.
Hüseyin Gündüz A.Madeni İ.H.L.
Şahin GÜRBÜZ A.Madeni İ.H.L.
Ahmet TATLI A.Madeni İ.H.L.
Orhan BALCI A.Madeni İ.H.L.
Erhan BALCI A.Madeni İ.H.L.
Baler TATLI A.Madeni İ.H.L.
Naci ÖÇSOY A.Madeni İ.H.L.
Hasan ÖNAL A.Madeni İ.H.L.
Hüseyin ÖNAL A.Madeni İ.H.L.
Ahmet Gökarslan A.Madeni İ.H.L.
Yasin TEMUR Endüstri Meslek Lisesi
Hasan GÜNDÜZ Ticaret Lisesi
Serkan Bellisoy A.Madeni İ.H.L.
Sadi KAPLAN Küçükköy İ.H.L.
Doğan KAPLAN
Latif ÖZSOY A.Madeni İ.H.L.
Şule Gökarslan A.Madeni İ.H.L.
Ümit GÖREN
Emre GÖREN
Mustafa BALCI
Ahmet BALCI
Neriman KOÇ A.Madeni İ.H.L.
Nagehan Öçsoy Küçükköy İ.H.L.
Cemil GÜNGÖR A.Madeni İ.H.L.
Nurcan TEKE A.Madeni İ.H.L.
Habibe TEKE A.Madeni İ.H.L.
Hacı TATLI A.Madeni İ.H.L.
Vedat GÜR A.Madeni İ.H.L.
Murat GÜR A.Madeni İ.H.L.
Servet Türkyılmaz A.Madeni İ.H.L.
Sefer ÖZTEMİR A.Madeni İ.H.L.
Halit ÖZTEMİR A.Madeni İ.H.L.
Veysel KAYA A.Madeni İ.H.L.
Yunus ESERER A.Madeni İ.H.L.
Hüseyin KOÇAK A.Madeni İ.H.L.
Azmi KOÇAK A.Madeni İ.H.L.
Tagı BELLİSOY A.Madeni İ.H.L.
Murat VURAL A.Madeni İ.H.L.
Alper KELEŞ A.Madeni İ.H.L.
Mehmet ŞENSOY A.Madeni İ.H.L.
Eren KAYA A.Madeni İ.H.L.
Mustafa TATLI Endüstri Meslek Lisesi
Sedat TATLI A.Madeni İ.H.L.
Hamdi ÖZTEMİR A.Madeni İ.H.L.
Bahri YOLDAŞ A.Madeni İ.H.L.
Enes YÜCEL A.Madeni İ.H.L.
Nihal KALIN Akdağmadeni Lisesi
Hilal KALIN Akdağmadeni Lisesi
Osman KOÇ A.Madeni İ.H.L.
Nafis VURAL Endüstri Meslek Lisesi

DİĞER MESLEK GRUPLARI


Adil GÜRBÜZ Polis
Sefer ÖZTEMİR Polis
Rahim ESERER Polis
Cevat GÖREN Polis
Şerafeddin Komiser
Ziyaeddin Tatlı Başçavuş
Bedreddin Taştan Başçavuş

Nazım TAŞTAN Başçavuş

Mustafa TATLI Sağlık Memuru

H.Ahmet ÖNAL Diyanet Ateşesi
ÖNAL Merkez Bankası

Erdem GENÇ Profesyonel Futbolcu
Mehmet KALIN Diyanet
ÖNAL T.R.T
Bağler TATLI İmam
Hüseyin KOÇAK İmam
Nadir GÜNDÜZ İmam
Hüseyin Gündüz İmam
Sabri GÜNDÜZ İmam
Bahri KURT İmam
Azmi KOÇAK İmam
Osman KURT İmam
Murat VURAL İmam
Hamdi ÖZSOY İmam
Tagı Bellisoy İmam
Yunus ÖNSOY İmam
Tuncay KURT İmam
Ahmet ÖNAL İmam
Mehmet KURT İmam
Hasgül ESERER İmam
Sebahaddin Öztemir İmam
Mustafa imam

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 BulgurluKöyü - Eğitim. BULGURLU KÖYÜ
Joomla Templates by Wordpress themes free