Coğrafi Konumu

Yazdır
Kategori: Bulgurlu Hakkında
Yayınlanma: Cuma, 05 Ekim 2012 Mustafa GÜRBÜZ tarafından yazıldı.

COĞRAFİ KONUM:


Bulgurlu, bağlı bulunduğu Akdağmadeni İlçesinin kuzey batısında ve sözü edilen ilçeye 18 km. uzaklıkta yer almaktadır. Zileyi , Akdağmadeni İlçesine bağlayan en kısa yol Bulgurludan geçmektedir.

Bulgurlunun 10 köyle sınır komşuluğu vardır. Kuzeyinde Boğazköy , güneyinde Çalışkan Köyü (Kale) , doğusunda Karabuğra , batısında Uzakçay , kuzey doğusunda Karakestek Çiftliği , kuzey batısında Yeniyapan , güney doğusunda İbrahimağa Çiftliğ ve Pınarbaşı, güney batısında ise Kaçak ve Kavak köyleri yer almaktadır.

Bulgurlunun kuzeyinden güneyine akan Çay Deresi köyü ikiye bölerek güney doğusundan akan Gedikli Deresiyle köyün güneyinde birleşir ve bu dere Akdağmadeninin içinden akan ırmakla Kale Köyü civarında birleşir.

Köyün etrafı yüksekliği pek fazla olmayan birçok dağ ve tepelerle çevrilidir. Bunlardan en yükseğii köyün kuzey batısında yer alan Guççeçamdır. Bu dağın yüksekliği yaklaşık olarak .....metredir. İkinci yüksek tepe ise Uzakçay Köyüyle sınır teşkil eden Kabak Tepedir. Bu tepenin yüksekliği ise yaklaşık olarak 720 metredir. Bu tepelerden başka köyün kuzey batısında Sivri Tepe ve Uzunkaya Tepeleri yer almaktadır.Kuzeyinde ise Kuşkuş Tepe ve Muammer Tepe yer almaktadır.

Köyün orman zenginliği kuzeyde yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi Kabak Tepe , Karaadik , Sivri Tepe ve Tavşan Tepesdir. Yukarıda zikrettiğim ormanlık alanların hemen hemen hepsi pelit ve çalılıklardan müteşekkildir. Muhtar Şahin Kaya döneminde ...... hektar ağaçlandırma çalışması yapılmış ve ......adet ağaç dikilmiştir. Dikilen ağaçların yüzde doksan beşi çam ağacıdır. Bunlardan başka ceviz , iğde , karaağaç ağaçları da dikilmiştir.

Son yıllarda keçi sayısında görülen azalma ormanların artışını olumlu yönde etkilemiş ve ormanlık alanların yüzölçümünde , ağaçların boyunda artış görülmüştür. Makineleşme ile birlikte köye traktörün girmesiyle ormanlık alanlar bundan olumsuz yönde etkilenmiştir

Büyüklerimizden öğrendiğimize göre eskiden Hezen Yolu , Çukur Tarla gibi birçok yer çok gür ormanlarla kaplıymış . Düğünlerde bu ağaçların sin sin ateşi için sorumsuzca yakılması ve tarla sevdası maalesef bu ormanların yok olmasına sebep olmuştur. Umarız yeni kuşak bu ormanlara sahip çıkarak aynı akıbetin devamını sürdürmez.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 BulgurluKöyü - Coğrafi Konumu. BULGURLU KÖYÜ
Joomla Templates by Wordpress themes free